၁၉၈၃ ခုနှစ်မှစ၍ ကမ္ဘာကြီးကြီးထွားလာခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ကူညီသည်

ဆဋ္ဌဂံဝါယာကြိုးကွက်

 • chicken wire netting

  ကြက်သားဝါယာကြိုး

  ဆဋ္ဌဂံဝါယာကြိုးကွက်၊ hexagonal netting၊ ကြက်ကွက်၊ ယုန်ကွက်သို့မဟုတ်ကြက်ကွက်ဟုလည်းကျွန်ုပ်တို့အမည်တပ်နိုင်သည်။ နိမ့်သောကာဗွန်သံမဏိဝါယာကြိုးများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့်၎င်း၏မျက်နှာပြင်ပေါ်မှသွပ်ရည်စိမ်ခြင်းနှင့် pvc coated ကဲ့သို့ဆွေးမြေ့ခြင်းကိုဆန့်ကျင်သည်။

 • hexagonal mesh fabric

  ဆဋ္ဌဂံပုံကွက်ထည်

  ဆဋ္ဌဂံဝါယာကြိုးကွက်၊ hexagonal netting၊ ကြက်ကွက်၊ ယုန်ကွက်သို့မဟုတ်ကြက်ကွက်ဟုလည်းကျွန်ုပ်တို့အမည်တပ်နိုင်သည်။ နိမ့်သောကာဗွန်သံမဏိဝါယာကြိုးများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့်၎င်း၏မျက်နှာပြင်ပေါ်မှသွပ်ရည်စိမ်ခြင်းနှင့် pvc coated ကဲ့သို့ဆွေးမြေ့ခြင်းကိုဆန့်ကျင်သည်။

 • hexagonal wire mesh

  ဆဋ္ဌဂံဝါယာကြိုးကွက်

  ဆဋ္ဌဂံဝါယာကြိုးကွက်၊ hexagonal netting၊ ကြက်ကွက်၊ ယုန်ကွက်သို့မဟုတ်ကြက်ကွက်ဟုလည်းကျွန်ုပ်တို့အမည်တပ်နိုင်သည်။ နိမ့်သောကာဗွန်သံမဏိဝါယာကြိုးများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့်၎င်း၏မျက်နှာပြင်ပေါ်မှသွပ်ရည်စိမ်ခြင်းနှင့် pvc coated ကဲ့သို့ဆွေးမြေ့ခြင်းကိုဆန့်ကျင်သည်။

 • hexagonal wire netting

  ဆဋ္ဌဂံဝါယာကြိုးကွန်ချာ

  ဆဋ္ဌဂံဝါယာကြိုးကွက်၊ hexagonal netting၊ ကြက်ကွက်၊ ယုန်ကွက်သို့မဟုတ်ကြက်ကွက်ဟုလည်းကျွန်ုပ်တို့အမည်တပ်နိုင်သည်။ နိမ့်သောကာဗွန်သံမဏိဝါယာကြိုးများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့်၎င်း၏မျက်နှာပြင်ပေါ်မှသွပ်ရည်စိမ်ခြင်းနှင့် pvc coated ကဲ့သို့ဆွေးမြေ့ခြင်းကိုဆန့်ကျင်သည်။

 • chicken wire mesh

  ကြက်သားဝါယာကြိုး

  ဆဋ္ဌဂံဝါယာကြိုးကွက်၊ hexagonal netting၊ ကြက်ကွက်၊ ယုန်ကွက်သို့မဟုတ်ကြက်ကွက်ဟုလည်းကျွန်ုပ်တို့အမည်တပ်နိုင်သည်။ နိမ့်သောကာဗွန်သံမဏိဝါယာကြိုးများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့်၎င်း၏မျက်နှာပြင်ပေါ်မှသွပ်ရည်စိမ်ခြင်းနှင့် pvc coated ကဲ့သို့ဆွေးမြေ့ခြင်းကိုဆန့်ကျင်သည်။