၁၉၈၃ ခုနှစ်မှစ၍ ကမ္ဘာကြီးကြီးထွားလာခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ကူညီသည်

ယာယီခြံစည်းရိုး

 • pool fence

  ရေကန်ခြံစည်းရိုး

  ယာယီခြံစည်းရိုးကိုခရီးဆောင်ခြံစည်းရိုး၊ ဖြုတ်တပ်နိုင်သောခြံစည်းရိုး၊ ရေကူးကန်ခြံစည်းရိုးနှင့်ရေကူးကန်ခြံစည်းရိုးဟုလည်းခေါ်သည်။

  ပစ္စည်းများ: သံမဏိဝါယာကြိုးပျော့

  Corrosion Form: Hot-dipped galvanized, Electric galvanized, PVC coated တို့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်

 • swimming pool fence

  ရေကူးကန်ခြံစည်းရိုး

  ယာယီခြံစည်းရိုးကိုခရီးဆောင်ခြံစည်းရိုး၊ ဖြုတ်တပ်နိုင်သောခြံစည်းရိုး၊ ရေကူးကန်ခြံစည်းရိုးနှင့်ရေကူးကန်ခြံစည်းရိုးဟုလည်းခေါ်သည်။

  ပစ္စည်းများ: သံမဏိဝါယာကြိုးပျော့

  Corrosion Form: Hot-dipped galvanized, Electric galvanized, PVC coated တို့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်

 • Garden Fence

  ဥယျာဉ်ခြံစည်းရိုး

  ယာယီခြံစည်းရိုးကိုခရီးဆောင်ခြံစည်းရိုး၊ ဖြုတ်တပ်နိုင်သောခြံစည်းရိုး၊ ရေကူးကန်ခြံစည်းရိုးနှင့်ရေကူးကန်ခြံစည်းရိုးဟုလည်းခေါ်သည်။

  ပစ္စည်းများ: သံမဏိဝါယာကြိုးပျော့

  Corrosion Form: Hot-dipped galvanized, Electric galvanized, PVC coated တို့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်

 • temporary fence

  ယာယီခြံစည်းရိုး

  ယာယီခြံစည်းရိုးကိုခရီးဆောင်ခြံစည်းရိုး၊ ဖြုတ်တပ်နိုင်သောခြံစည်းရိုး၊ ရေကူးကန်ခြံစည်းရိုးနှင့်ရေကူးကန်ခြံစည်းရိုးဟုလည်းခေါ်သည်။.

  ပစ္စည်းများ: သံမဏိဝါယာကြိုးပျော့

  Corrosion Form: Hot-dipped galvanized, Electric galvanized, PVC coated တို့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်

 • Removable Temporary Fence

  ဖယ်ရှားနိုင်သောယာယီခြံစည်းရိုး

  ယာယီခြံစည်းရိုးကိုခရီးဆောင်ခြံစည်းရိုး၊ ဖြုတ်တပ်နိုင်သောခြံစည်းရိုး၊ ရေကူးကန်ခြံစည်းရိုးနှင့်ရေကူးကန်ခြံစည်းရိုးဟုလည်းခေါ်သည်။.

  ပစ္စည်းများ: သံမဏိဝါယာကြိုးပျော့

  Corrosion Form: Hot-dipped galvanized, Electric galvanized, PVC coated တို့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်

 • Temporary Fence Panel

  ယာယီခြံစည်းရိုး panel

  ယာယီခြံစည်းရိုးကိုခရီးဆောင်ခြံစည်းရိုး၊ ဖြုတ်တပ်နိုင်သောခြံစည်းရိုး၊ ရေကူးကန်ခြံစည်းရိုးနှင့်ရေကူးကန်ခြံစည်းရိုးဟုလည်းခေါ်သည်။.

  ပစ္စည်းများ: သံမဏိဝါယာကြိုးပျော့

  Corrosion Form: Hot-dipped galvanized, Electric galvanized, PVC coated တို့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်

 • Hot Dipped Galvanized Australia Temporary Fence

  Hot Dipped Galvanized Australia ယာယီခြံစည်းရိုး

  ယာယီခြံစည်းရိုးကိုခရီးဆောင်ခြံစည်းရိုး၊ ဖြုတ်တပ်နိုင်သောခြံစည်းရိုး၊ ရေကူးကန်ခြံစည်းရိုးနှင့်ရေကူးကန်ခြံစည်းရိုးဟုလည်းခေါ်သည်။.

  ပစ္စည်းများ: သံမဏိဝါယာကြိုးပျော့

  Corrosion Form: Hot-dipped galvanized, Electric galvanized, PVC coated တို့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်

 • Garden Fence

  ဥယျာဉ်ခြံစည်းရိုး

  ယာယီခြံစည်းရိုးကိုခရီးဆောင်ခြံစည်းရိုး၊ ဖြုတ်တပ်နိုင်သောခြံစည်းရိုး၊ ရေကူးကန်ခြံစည်းရိုးနှင့်ရေကူးကန်ခြံစည်းရိုးဟုလည်းခေါ်သည်။.

  ပစ္စည်းများ: သံမဏိဝါယာကြိုးပျော့

  Corrosion Form: Hot-dipped galvanized, Electric galvanized, PVC coated တို့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်