၁၉၈၃ ခုနှစ်မှစ၍ ကမ္ဘာကြီးကြီးထွားလာခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ကူညီသည်

သံဆူးကြိုး

 • galvanized barbed wire

  သွပ်ရည်စိမ်ဝါယာကြိုး

  သံဆူးကြိုးသည်လှပသောအသွင်အပြင်၊ ချွေတာမှုကုန်ကျစရိတ်နှင့်လက်တွေ့ကျမှုနှင့်အဆင်ပြေသောတည်ဆောက်မှုများကဲ့သို့အကာအကွယ်ခြံစည်းရိုးသစ်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီးမိုင်း၊ ဥယျာဉ်များနှင့်တိုက်ခန်းများ၊ နယ်နိမိတ်၊ ကာကွယ်ရေးနှင့်အကျဉ်းထောင်အကာအရံတို့တွင်အကာအကွယ်အခန်းကဏ္ plays မှပါဝင်သည်။

 • galvanized barbed wire

  သွပ်ရည်စိမ်ဝါယာကြိုး

  သံဆူးကြိုးသည်လှပသောအသွင်အပြင်၊ ချွေတာမှုကုန်ကျစရိတ်နှင့်လက်တွေ့ကျမှုနှင့်အဆင်ပြေသောတည်ဆောက်မှုများကဲ့သို့အကာအကွယ်ခြံစည်းရိုးအသစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးမိုင်း၊ ဥယျာဉ်များနှင့်တိုက်ခန်းများ၊ နယ်နိမိတ်၊ ကာကွယ်ရေးနှင့်အကျဉ်းထောင်အ ၀ န်းတို့တွင်အကာအကွယ်အခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်သည်။

 • barbed wire

  သံဆူးကြိုး

  သံဆူးကြိုးသည်လှပသောအသွင်အပြင်၊ ချွေတာမှုကုန်ကျစရိတ်နှင့်လက်တွေ့ကျမှုနှင့်အဆင်ပြေသောတည်ဆောက်မှုများကဲ့သို့အကာအကွယ်ခြံစည်းရိုးအသစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးမိုင်း၊ ဥယျာဉ်များနှင့်တိုက်ခန်းများ၊ နယ်နိမိတ်၊ ကာကွယ်ရေးနှင့်အကျဉ်းထောင်အ ၀ န်းတို့တွင်အကာအကွယ်အခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်သည်။

 • barbed iron wire

  သံဆူးကြိုး

  သံဆူးကြိုးသည်လှပသောအသွင်အပြင်၊ ချွေတာမှုကုန်ကျစရိတ်နှင့်လက်တွေ့ကျမှုနှင့်အဆင်ပြေသောတည်ဆောက်မှုများကဲ့သို့အကာအကွယ်ခြံစည်းရိုးအသစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးမိုင်း၊ ဥယျာဉ်များနှင့်တိုက်ခန်းများ၊ နယ်နိမိတ်၊ ကာကွယ်ရေးနှင့်အကျဉ်းထောင်အ ၀ န်းတို့တွင်အကာအကွယ်အခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်သည်။