၁၉၈၃ ခုနှစ်မှစ၍ ကမ္ဘာကြီးကြီးထွားလာခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ကူညီသည်

ဖိုက်ဘာမှန်ကွက်

 • fiberglass mesh philippines

  fiberglass mesh ဖိလစ်ပိုင်

  လျှောက်လွှာ

  ၁ ။ 75g / m2 mesh fabric သည်ပါးလွှာသော slurry ကိုအားဖြည့်ရာတွင်သုံးသောအက်ကွဲကြောင်းသေးသေးလေးများနှင့်မျက်နှာပြင်ဖိအားတစ်လျှောက်ပြန့်ကျဲသွားစေသည်။

  ၂ ။ 110g / m2 mesh အထည်ကိုအိမ်နှင့်အပြင်ဘက်နံရံများတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်၊ နံရံအက်ကွဲခြင်း၊ ကွဲခြင်းနှင့်ကွဲခြင်း၏ချဲ့ထွင်မှုအမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောအရာများအားကာကွယ်သည်။

  ၃ ။ နံရံ၌သုံးသော 145g/m2 mesh fabric နှင့်အထူးသဖြင့်ပြင်ပနံရံအကာအရံစနစ် (EIFS) တွင်မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးဖိအားကိုကွဲအက်စေခြင်း၊ အုတ်မျက်နှာပြင်များ၊ အုတ်များ၊ သစ်သားများကဲ့သို့အရာ ၀ တ္ထုများနှင့်ရောနှောခြင်း။

  ၄ ။ အလွှာများအကြားရွေ့လျားမှုကိုထိန်းသိမ်းရန်အာကာသကိုပေးခြင်းအားဖြင့်မော်တာအတွင်းအားဖြည့် insulator အလွှာကိုအသုံးပြုသော 160g / m2 mesh fabric သည်အလွှာများအကြားရွေ့လျားမှုကိုထိန်းသိမ်းရန်နေရာကျခြင်းနှင့်အပူချိန်အပြောင်းအလဲကြောင့်အက်ကွဲခြင်းနှင့်ပေါက်ပြဲခြင်းကိုကာကွယ်ပေးသည်။

 • fiberglass mesh with low price

  fiberglass mesh စျေးနှုန်းချိုသာ

  လျှောက်လွှာ

  ၁ ။ 75g / m2 mesh fabric သည်ပါးလွှာသော slurry ကိုအားဖြည့်ရာတွင်သုံးသောအက်ကွဲကြောင်းသေးသေးလေးများနှင့်မျက်နှာပြင်ဖိအားတစ်လျှောက်ပြန့်ကျဲသွားစေသည်။

  ၂ ။ 110g / m2 mesh အထည်ကိုအိမ်နှင့်အပြင်ဘက်နံရံများတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်၊ နံရံအက်ကွဲခြင်း၊ ကွဲခြင်းနှင့်ကွဲခြင်း၏ချဲ့ထွင်မှုအမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောအရာများအားကာကွယ်သည်။

  ၃ ။ နံရံ၌သုံးသော 145g/m2 mesh fabric နှင့်အထူးသဖြင့်ပြင်ပနံရံအကာအရံစနစ် (EIFS) တွင်မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးဖိအားကိုကွဲအက်စေခြင်း၊ အုတ်မျက်နှာပြင်များ၊ အုတ်များ၊ သစ်သားများကဲ့သို့အရာ ၀ တ္ထုများနှင့်ရောနှောခြင်း။

  ၄ ။ အလွှာများအကြားရွေ့လျားမှုကိုထိန်းသိမ်းရန်အာကာသကိုပေးခြင်းအားဖြင့်မော်တာအတွင်းအားဖြည့် insulator အလွှာကိုအသုံးပြုသော 160g / m2 mesh fabric သည်အလွှာများအကြားရွေ့လျားမှုကိုထိန်းသိမ်းရန်နေရာကျခြင်းနှင့်အပူချိန်အပြောင်းအလဲကြောင့်အက်ကွဲခြင်းနှင့်ပေါက်ပြဲခြင်းကိုကာကွယ်ပေးသည်။

 • fiberglass netting

  fiberglass ကွန်ချာ

  လျှောက်လွှာ

  ၁ ။ 75g / m2 mesh fabric သည်ပါးလွှာသော slurry ကိုအားဖြည့်ရာတွင်သုံးသောအက်ကွဲကြောင်းသေးသေးလေးများနှင့်မျက်နှာပြင်ဖိအားတစ်လျှောက်ပြန့်ကျဲသွားစေသည်။

  ၂ ။ 110g / m2 mesh အထည်ကိုအိမ်နှင့်အပြင်ဘက်နံရံများတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်၊ နံရံအက်ကွဲခြင်း၊ ကွဲခြင်းနှင့်ကွဲခြင်း၏ချဲ့ထွင်မှုအမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောအရာများအားကာကွယ်သည်။

  ၃ ။ နံရံ၌သုံးသော 145g/m2 mesh fabric နှင့်အထူးသဖြင့်ပြင်ပနံရံအကာအရံစနစ် (EIFS) တွင်မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးဖိအားကိုကွဲအက်စေခြင်း၊ အုတ်မျက်နှာပြင်များ၊ အုတ်များ၊ သစ်သားများကဲ့သို့အရာ ၀ တ္ထုများနှင့်ရောနှောခြင်း။

  ၄ ။ အလွှာများအကြားရွေ့လျားမှုကိုထိန်းသိမ်းရန်အာကာသကိုပေးခြင်းအားဖြင့်မော်တာအတွင်းအားဖြည့် insulator အလွှာကိုအသုံးပြုသော 160g / m2 mesh fabric သည်အလွှာများအကြားရွေ့လျားမှုကိုထိန်းသိမ်းရန်နေရာကျခြင်းနှင့်အပူချိန်အပြောင်းအလဲကြောင့်အက်ကွဲခြင်းနှင့်ပေါက်ပြဲခြင်းကိုကာကွယ်ပေးသည်။

 • fiberglass mesh factory price

  fiberglass mesh စက်ရုံစျေးနှုန်း

  လျှောက်လွှာ

  ၁ ။ 75g / m2 mesh fabric သည်ပါးလွှာသော slurry ကိုအားဖြည့်ရာတွင်သုံးသောအက်ကွဲကြောင်းသေးသေးလေးများနှင့်မျက်နှာပြင်ဖိအားတစ်လျှောက်ပြန့်ကျဲသွားစေသည်။

  ၂ ။ 110g / m2 mesh အထည်ကိုအိမ်နှင့်အပြင်ဘက်နံရံများတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်၊ နံရံအက်ကွဲခြင်း၊ ကွဲခြင်းနှင့်ကွဲခြင်း၏ချဲ့ထွင်မှုအမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောအရာများအားကာကွယ်သည်။

  ၃ ။ နံရံ၌သုံးသော 145g/m2 mesh fabric နှင့်အထူးသဖြင့်ပြင်ပနံရံအကာအရံစနစ် (EIFS) တွင်မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးဖိအားကိုကွဲအက်စေခြင်း၊ အုတ်မျက်နှာပြင်များ၊ အုတ်များ၊ သစ်သားများကဲ့သို့အရာ ၀ တ္ထုများနှင့်ရောနှောခြင်း။

  ၄ ။ အလွှာများအကြားရွေ့လျားမှုကိုထိန်းသိမ်းရန်အာကာသကိုပေးခြင်းအားဖြင့်မော်တာအတွင်းအားဖြည့် insulator အလွှာကိုအသုံးပြုသော 160g / m2 mesh fabric သည်အလွှာများအကြားရွေ့လျားမှုကိုထိန်းသိမ်းရန်နေရာကျခြင်းနှင့်အပူချိန်အပြောင်းအလဲကြောင့်အက်ကွဲခြင်းနှင့်ပေါက်ပြဲခြင်းကိုကာကွယ်ပေးသည်။

 • fiberglass mesh building material

  fiberglass mesh ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်း

  လျှောက်လွှာ

  ၁ ။ 75g / m2 mesh fabric သည်ပါးလွှာသော slurry ကိုအားဖြည့်ရာတွင်သုံးသောအက်ကွဲကြောင်းသေးသေးလေးများနှင့်မျက်နှာပြင်ဖိအားတစ်လျှောက်ပြန့်ကျဲသွားစေသည်။

  ၂ ။ 110g / m2 mesh အထည်ကိုအိမ်နှင့်အပြင်ဘက်နံရံများတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်၊ နံရံအက်ကွဲခြင်း၊ ကွဲခြင်းနှင့်ကွဲခြင်း၏ချဲ့ထွင်မှုအမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောအရာများအားကာကွယ်သည်။

  ၃ ။ နံရံ၌သုံးသော 145g/m2 mesh fabric နှင့်အထူးသဖြင့်ပြင်ပနံရံအကာအရံစနစ် (EIFS) တွင်မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးဖိအားကိုကွဲအက်စေခြင်း၊ အုတ်မျက်နှာပြင်များ၊ အုတ်များ၊ သစ်သားများကဲ့သို့အရာ ၀ တ္ထုများနှင့်ရောနှောခြင်း။

  ၄ ။ အလွှာများအကြားရွေ့လျားမှုကိုထိန်းသိမ်းရန်အာကာသကိုပေးခြင်းအားဖြင့်မော်တာအတွင်းအားဖြည့် insulator အလွှာကိုအသုံးပြုသော 160g / m2 mesh fabric သည်အလွှာများအကြားရွေ့လျားမှုကိုထိန်းသိမ်းရန်နေရာကျခြင်းနှင့်အပူချိန်အပြောင်းအလဲကြောင့်အက်ကွဲခြင်းနှင့်ပေါက်ပြဲခြင်းကိုကာကွယ်ပေးသည်။